Automaattinen hoitajaresursoinnin mittausmenetelmä

Care data – secondary use

HoiData tuottaa työkaluja terveydenhuollon automaattiseen potilaan hoitoisuuden ja hoitajamitoitustarpeen laskentaan sekä hoitotyön kirjaamisen arviointiin.

Työkalumme

HoiData ReSS

HoiData ReSS on automaattinen hoitoisuuden ja resursoinnin mittausmenetelmä, joka tuottaa reaaliaikaisesti tietoja hoitajamitoituksen tarpeesta.

HoiData QAT

HoiData QAT on hoitotyön kirjaamisen arviointimenetelmä, jonka avulla arvioit hoitotyön kirjaamisen aineistoraportit ja teet kehittämisehdotukset.

HoiData CAPS

HoiData CAPS on kehitteillä oleva työkalu hoitotyön todellisten kustannusten laskentaan.

Palvelumme

Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut

  • Kehittämis- ja suunnittelutyö
  • Projektityö
  • IT-tuki: HoiData ReSS -sovelluksen vaatimusmäärittelyt, käyttöönotto ja koulutus
  • Hoidon toisiotiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen

Hoitotyön kirjaamiskoulutus

Tarjoamme hoitotyön kirjaamiskoulutusta kansallisten vaatimusten mukaisesti.

Hoitotyön kirjaamisen lähtötilanteen ja HoiData ReSS -menetelmän soveltuvuuden arviointi