Älykkäitä ratkaisuja hoitotyön johtamiseen

Care data – secondary use

HoiData tuottaa työkaluja terveydenhuollon automaattiseen potilaan hoitoisuuden ja hoitajamitoitustarpeen laskentaan, hoitotyön kustannusten laskentaan sekä hoitotyön kirjaamisen arviointiin.

Työkalumme

HoiData ReSS

HoiData®ReSS on automaattinen hoitoisuuden ja resursoinnin mittausmenetelmä, joka tuottaa reaaliaikaisesti tietoja hoitajamitoituksen tarpeesta.

HoiData QAT

HoiData®QAT on hoitotyön kirjaamisen arviointimenetelmä, jonka avulla arvioit hoitotyön kirjaamisen aineistoraportit ja teet kehittämisehdotukset.

HoiData CAPS

HoiData®CAPS on työkalu hoitotyön täsmennettyjen kustannusten laskentaan.

Palvelumme

Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut

  • Kehittämis- ja suunnittelutyö
  • Projektityö
  • IT-tuki: HoiData®ReSS- ja HoiData®CAPS -menetelmien vaatimusmäärittelyt, käyttöönotto ja koulutus
  • Hoidon toisiotiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen

Hoitotyön kirjaamiskoulutus

Tarjoamme hoitotyön kirjaamiskoulutusta kansallisten vaatimusten mukaisesti.

Hoitotyön kirjaamisen lähtötilanteen ja HoiData ReSS -menetelmän soveltuvuuden arviointi