Skip to main content

Hoitajamitoitus automaattisesti hyvinvointialueen hoitotyön kirjaamisesta

Care data – secondary use

HoiData tuottaa työkaluja terveydenhuollon automaattiseen potilaan hoitoisuuden ja hoitajamitoituksen laskentaan, hoitotyön kustannusten laskentaan sekä hoitotyön kirjaamisen arviointiin. Tarjoamme myös hoitotyön kirjaamiskoulutusta, konsultointi- ja asiantuntijapalveluita hoidon toisiotiedon hyödyntämiseen sekä terveydenhuollon kehittämistehtäviin ja projekteihin.

Työkalumme

Hoitajamitoitus ja hoitoisuus

HoiData® ReSS on automaattinen hoitoisuuden ja resursoinnin mittausmenetelmä, joka tuottaa reaaliaikaisesti tietoja hoitajamitoituksen tarpeesta.

Hoitotyön kirjaamisen arviointi

HoiData® QAT on hoitotyön kirjaamisen arviointimenetelmä, jonka avulla arvioit hoitotyön kirjaamisen aineistoraportit ja teet kehittämisehdotukset.

Hoitotyön kustannukset ja hinnoittelu

HoiData® CAPS on työkalu hoitotyön täsmennettyjen kustannusten laskentaan.

Palvelumme

Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut

  • Kehittämis- ja suunnittelutyö
  • Projektityö
  • IT-tuki: HoiData®ReSS- ja HoiData®CAPS -menetelmien vaatimusmäärittelyt, käyttöönotto ja koulutus
  • Hoidon toisiotiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen

Hoitotyön kirjaamiskoulutus

Tarjoamme hoitotyön kirjaamiskoulutusta kansallisten vaatimusten mukaisesti.

Hoitotyön kirjaamisen lähtötilanteen ja HoiData ReSS -menetelmän soveltuvuuden arviointi