Skip to main content
Blogi

Heureka – potilastietojärjestelmä tuottaa todellakin reaaliaikaista potilaan hoitoisuustietoa ja laskee automaattisesti myös henkilöstöresurssitarpeen

By 19.8.202027 joulukuun, 2020No Comments

Potilaan hoitoisuuden ja henkilöstöresurssitarpeen automaattista mittausmenetelmää on kehitetty ja pilotoitu Turussa Tyks Akuutissa Safir Spider- potilastietojen kirjausalustassa. Hoitotietoja kirjataan kansallisten määrityksien mukaisesti ja käytössä on FinCC-luokitus. Hoidon kiireellisyyttä arvioidaan ESI-mittarilla (Emergency Severity Index).

Alkuvuodesta 2020 mittausmenetelmä (HoiData®ReSS 2019) otettiin testausten jälkeen tuotantokäyttöön Spider- potilastietojen kirjausalustassa.  Käytännössä Spider-järjestelmän valmiusnäytölle muodostuu automaattisesti hoitoyksikkökohtaisesti tiedot potilaiden määristä ja hoitoisuuden vaativuustasosta sekä sen hetkisen miehityksen tilanne ja potilaan hoitoisuuden perusteella laskettu tarvittava miehitystarve. Alimiehitys näkyy punaisella pohjalla ja optimaalinen miehitys vihreällä. Esimiehet ja vuorovastaavat hoitajat ovat innostuneita tästä uudesta tiedosta, joka helpottaa henkilöstön siirtämistä sinne missä heitä eniten tarvitaan.

Hoitotyön kirjaamisen laatuun on kiinnitetty yhteispäivystyksessä huomiota. Akuuttipotilaan hoitotyöhön on määritelty potilaan hoidon ja seurannan vähimmäisvaatimukset, jotka tulee myös kirjata.  Potilaan adekvaatin hoitoisuustiedon automaattinen muodostuminen potilasjärjestelmässä perustuu laadukkaaseen hoitotyön strukturoituun ja luokiteltuun kirjaamiseen.

Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriopiskelija tekee gradu-tutkimusta HoiData®ReSS -menetelmän toimivuudesta.  Alustavat tulokset osoittavat, että menetelmä toimii juuri niin kuin pitääkin. Tästä menestystuotteesta kerromme lisää alkusyksystä 2020.

Jos olet kiinnostunut tuotteen esittelystä ja demo -versiosta, ota yhteyttä

info@hoidata.fi