HoiData CAPS

HoiData CAPS on kehitteillä oleva työkalu hoitotyön todellisten kustannusten laskentaan.

HoiData CAPS (Cost Accounting and Pricing System)

Työkalu hoitotyön todellisten kustannusten laskentaan

  • Kehitämme automatisoidun laskentamenetelmän todellisten hoitotyön kustannusten todentamiseksi potilaan hoitoisuuteen perustuvan hoitajaresurssitarpeen mukaan.
  • Muodostuneet hoitotyön kustannukset täsmentävät hoidon kokonaislaskutusta.
  • Hinnoittelu on läpinäkyvää ja mahdollistaa paremmin palvelujen vertailun.