Skip to main content

Hoitotyön kirjaamiskoulutus

Tarjoamme hoitotyön kirjaamiskoulutusta kansallisten vaatimusten mukaisesti.

Hoitotyön kirjaamiskoulutus

Hoitotyön kirjaaminen kansallisten suositusten mukaisesti

  • Koulutus sisältää tarpeen mukaisen sisällönsuunnittelun ja koulutusmenetelmän valinnan.
  • Koulutus voidaan järjestää joustavasti etänä, vierikoulutuksena tai luokkaopetuksena.