Koulutus

Tarjoamme hoitotyön kirjaamiskoulutusta kansallisten vaatimusten mukaisesti.

Koulutus

Hoitotyön kirjaamiskoulutus

  • Koulutus sisältää tarpeen mukaisen sisällönsuunnittelun ja koulutusmenetelmän valinnan.
  • Koulutus voidaan järjestää joustavasti etänä, vierikoulutuksena tai luokkaopetuksena.