Arviointi

Hoitotyön kirjaamisen lähtötilanteen ja HoiData ReSS -menetelmän soveltuvuuden arviointi.

Arviointi

Hoitotyön arviointi

  • Teemme alustavan arvioinnin hoitotyön kirjaamisen sisällöistä potilaskertomusjärjestelmässä, mahdollisesta käytössä olevasta hoitoisuusmittarista ja niiden soveltuvuudesta HoiData ReSS -tuotteen käyttöönottoon.
  • Arvioinnin tulosten perusteella määrittelemme, mitä HoiData ReSS -tuotteen käyttöönotto edellyttää.
  • Muiden tuotteidemme kehittyessä voidaan arviointi liittää osaksi tuotteen käyttöönottoa.