Skip to main content

Arviointi

Hoitotyön kirjaamisen lähtötilanteen ja HoiData®ReSS -menetelmän soveltuvuuden arviointi.

Arviointi

Hoitotyön arviointi

  • Teemme alustavan arvioinnin hoitotyön kirjaamisen sisällöistä potilaskertomusjärjestelmässä, mahdollisesta käytössä olevasta hoitoisuusmittarista ja niiden soveltuvuudesta HoiData®ReSS -menetelmän käyttöönottoon.
  • Arvioinnin tulosten perusteella määrittelemme, mitä HoiData®ReSS -menetelmän käyttöönotto edellyttää.
  • Muiden tuotteidemme osalta arviointi voidaan liittää osaksi tuotteen käyttöönottoa.