Skip to main content

Hoitajamitoitus ja hoitoisuus

HoiData® ReSS on automaattinen hoitoisuuden ja resursoinnin mittausmenetelmä, joka tuottaa reaaliaikaisesti tietoja hoitajamitoituksen tarpeesta.

Hoitajaresurssien optimointi

HoiData® ReSS (Realtime Staffing System)

  • Tuottaa automaattisesti ja reaaliaikaisesti tietoja hoitajaresurssitarpeesta hyödyntäen hoitoyksikössä olevista potilaista kirjattua hoitokertomus- ja hoitoisuustietoa.
  • Näyttää esim. potilastietojärjestelmän seurantanäkymälle hoitoyksikön hoitoisuuskuormituksen ja tarvittavan hoitajaresurssimäärän.
  • Mahdollistaa potilaiden hoidon tarpeen ja hoitajaresurssien yksikkö- ja organisaatiotason optimoinnin hyvinvointialueella ja raporttien hyödyntämisen toiminnan suunnittelussa.
  • Potilaan hoitoisuuden vaativuustason äkillisissä muutoksissa voidaan yksikkötasolla reagoida nopeasti kohdentamalla resursseja potilaan hoidon tarpeen mukaisesti.
  • Jatkohoitoon siirtyvien potilaiden hoitoisuuden vaativuustasoa ja resurssitarvetta voidaan hyödyntää hyvinvointialueella potilaan hoidon suunnittelussa ja sijoittelussa yksikköön.
  • HoiData®ReSS soveltuu myös mobiiliin.