Hoitajamitoitus ja hoitoisuus

HoiData® ReSS on automaattinen hoitoisuuden ja resursoinnin mittausmenetelmä, joka tuottaa reaaliaikaisesti tietoja hoitajamitoituksen tarpeesta.

Hoitajamitoitus ja hoitoisuus

HoiData® ReSS (Realtime Staffing System)

  • Automaattinen hoitoisuuden ja hoitajamitoituksen mittausmenetelmä
  • Tuottaa automaattisesti ja reaaliaikaisesti tietoja hoitajaresurssitarpeesta hyödyntäen hoitoyksikössä olevista potilaista kirjattua hoitokertomus- ja hoitoisuustietoa.
  • Näyttää esim. potilastietojärjestelmän seurantanäkymälle hoitoyksikön hoitoisuuskuormituksen ja tarvittavan hoitajaresurssimäärän.
  • HoiData®ReSS soveltuu myös mobiiliin.